Hundefamilien

For å forstå menneskets beste venn, kan det være til hjelp å forstå hvor den kommer fra. Man skal huske at alle hunder er per definisjon rovdyr.

Hundefamilien (eller Canidae, som den kalles på latinsk) er en samlebetegnelse på en gruppe rovdyr, og omfatter både revelignende- og hundelignende canider.

Hunderaser vs. hundefamilien

Hundefamilien

Det er mange som forveksler begrepet hunderaser med hundefamilien, men dette er to vidt forskjellige begreper. Man deler gjerne inn de raserene tamhundene i hunderaser. Mens hunderaser beskriver kun bestemte raser innenfor én art (de raserene tamhundene), så består hundefamilien av langt flere arter og raser.

I hundefamilien finner man arter som eksempelvis gråulv, rødrev, asiatisk villhund, stripet sjakal, mårhund, og gråhårsrev. Hunderaser slik de vanligvis klassifiseres består altså av de raserene tamhundene, slik som schäferhund, golden retriever, norsk elghund grå, border collie, cavalier king charles spaniel, gordon setter, rottweiler og tibetansk spaniel.

Canis lupus familiaris (Tamhunder) regnes ikke som en egen art, men derimot som en underart av gråulven.

Evolusjon i hundefamilien

Hundeholdet blir på mange måter mer spennende og interessant når man ser hunden i lys av dens fortid, dens historie og evolusjon. Visste du for eksempel at hundefamilien er en av de eldste rovdyr familiene som vi kjenner til idag?

Hundefamilien, med dens arter, underarter og raser, slik vi kjenner den i dag, har sitt opphav fra rovdyrene som oppstod i eocen-epoken, for omlag 40 millioner år siden. Til sammenligning oppstod de rovdyrlignende pattedyr for ca. 48 millioner år siden. Mange synes det er interessant å reflektere, forske, forstå og gruble over fortiden til våre fjerne forfedre. På samme måte er det med mange hundeeiere og hundeinteresserte: Det å forstå hvor hunden kommer fra gir hundeholdet en ekstra dybde.

Hundefamilien (Canidae) inndeles i tre undergrupper, derav er bare én gruppe gjenlevende:

 • Arkaiske hunder, Hesperocyoninae, som døde ut for ca 20-15 millioner år siden. Mange tenker seg at de forhistoriske hundene var fryktinngytende og blodtørstige kjempe-hunder, men det var nok ikke alltid tilfellet. De arkaiske hundene så mer ut som en blanding mellom røyskatt og revelignende canider, og var slett ikke noen skrekkelige skapninger. Fellesnevneren for denne underfamilien var blant annet forlengede lemmer. Hesperocyoninae delte seg etterhvert i to grupper, Borophaginae og Caninae, og disse tre gruppene sameksisterte i flere millioner år i Nord-Amerkia.
 • Hyenoide hunder, Borophaginae, var ville for oss mennesker blitt oppfattet som langt mer skremmende visuellt sett enn deres forfedre (de arkaiske hundene). Selv våre moderne sibirske tigrene ville flyktet fra enkelte arter i denne underfamilien. Med sine kraftige kjever, enrme størrelse (skulderhøyden kunne bli så mye som 2,5 meter, og en kroppslengde som kunne bli nesten 4 meter) så var dette virkelig enorme skapninger i dagens målestokk. En isbjørn har til sammenligning skulderhøyde på "bare" 1,60 meter. Selv de minste artene i Borophaginae-familien ville vært store sammenlignet med dagens hunder, man kan nesten si det slik at dagens schäferhunder ville bli seende mer ut somen chiwawa. Borophaginae døde ut for ca. 20-15 millioner år siden.
 • Dagens moderne hundedyr (Caninae) fikk sin virkelige oppblomstring på samme tid som Borophaginae (og Hesperocyoninae) døde ut. Via Beringstredet spredte den seg til Asia og resten av verden. Denne underfamilien deles igjen inn i to grupper:

  • Vulpini, de revelignende canidene oppsto for ca 8 millioner år siden. Vulpini deles inn i fire undergrupper, derav to grupper som omtales som "ekte rever" (I disse gruppene finner vi arter som blandfords rev, rødrev, ørkenrev, fjellrev, katterev, ørkenrev), én gruppe for grårever og trerever, samt en siste gruppe for andre canider (kjente arter her er ørehund og flaggermusrev).
  • Canini, de hundelignende canidene har gener som skiller seg fra de revelignende canidene, og de ulike arter oppstod i en periode fra 20-5 millioner år siden. Man antar at canini spredte seg først fra Nord-Amerika, så over til Asia via Beringstedet, og deretter fra Asia og til Europa og Afrika. I relativt nyere tid (ca 5000 år siden) så kom dingoen til Australia, antagelig som et resultat av folkevandringene til dette kontinentet på denne tiden.

Virkelige hunder

Hundefamilien

I forhold til dette nettstedet, Hunderaser.org, er det en gruppe som er spesiellt interessant, nemlig de virkelige hundene, eller Canis som de også kalles.

Denne gruppen består av ulver (herunder tamhunder, som regnes som en en underart av ulven), sjakaler og ekte villhunder. For enkelte kan det kanskje være vanskelig å svelge at "små og søte" hunderaser som chiwawa og pomeranian-, eller hunderaser med spesielt utseende, slik som Shar Pei, Bedlington Terrier og Xoloitzcuntle, faktisk er en underart av gråulven – men slik er det i hvert fall klassifiseringen er i dag. Derimot, tatt i betraktning at man kan oppnå store variasjoner med bevisst avl, så er det kanskje likevel ikke så utenkelig at gråulven har et nært slektskap med selv den minste chiwawa.

Virkelige hunder består av følgende arter:

 • gråulv (herunder kommer også underarter av gråulven slik som dingo og domestiserte tamhunder)
 • prærieulv
 • kanadisk ulv
 • rødulv
 • etiopisk ulv
 • stripet sjakal
 • gullsjakal
 • svartrygget sjakal
 • dhole, asiatisk villhund
 • afrikansk villhund

Når oppstod de domestiserte hundene?

Forskerne har slått fast at hundens stamfar er gråulven. Det er imidlertid uvisst hvilken underart den nedstammer fra. Man grupperer disse inn i domestiserte raser (slik som engelsk setter, border collie) og semi-domestiserte raser (slik som den autralske dingoen).

Tamhunden slik vi kjenner den i dag oppsto for ca. 12 000-14 000 år siden, da såklart ikke med alle de rasevarianter vi har i dag, dette har kommet med tiden gjennom intensiv og kontrollert avl fra menneskenes side. Man spekulerer i at prosessen som ledet til de domestiserte hundene begynte for så lenge som 60 000-135 000 år siden.

Hunderaser

Finn din hund


Søk - Hunderaser.org


Hundefamilien

Dressur og kurs

Hundebøker

Utstyr til hund

Dokumentar

Tilfeldig hunderase

tilfeldig hunderase